NIEUWSBRIEF: Zomereditie 2018

Het is weer zomer en tijd voor een nieuwe nieuwsbrief van de UMCG Depressiestudie. Vijf pagina’s vol nieuws en weetjes, met informatie over de voortgang van de studie, wat eerste resultaten, een blog over eenzaamheid, en natuurlijk de Depressiestudie-puzzel.

Lees snel verder!

UMCG Depressiestudie Nieuwsbrief 2018 – Zomereditie

Hoe prikkelbaar bent u? Resultaten van het UMCG Publieksonderzoek.

Tijdens de publieksdag van de Hersenstichting op 12 oktober jl. onderzochten wetenschappers van de UMCG Depressiestudie ‘hoe prikkelbaar bent u?’, ofwel ben je sneller afgeleid door negatieve informatie uit je omgeving als je een prikkelbare stemming hebt? Hier werd enthousiast op gereageerd en massaal aan meegedaan, maar liefst honderd mensen werden onderzocht in het gelegenheidslaboratorium in congrescentrum de Doelen in Rotterdam. Maar hoe zit dat nu?

In het kort:

Op basis van ons publieksonderzoek kunnen we inderdaad concluderen dat als je een prikkelbare stemming hebt, je meer afgeleid bent door niet-relevante negatieve informatie. Dit is zelfs zo als je deze negatieve informatie niet bewust waarneemt. Maar, dat is niet bij iedereen zo. We zagen dit alleen bij mensen die ook last hadden van emotionele problemen in het dagelijks leven. Bij de mensen zonder emotionele problemen, was er geen verband tussen prikkelbare stemming en de afleiding voor negatieve informatie. De resultaten van het publieksonderzoek lijken ook aan te sluiten bij de afleidbaarheid die gezien wordt bij mensen die vaker depressief zijn geweest, zoals momenteel wordt onderzocht in de UMCG Depressiestudie. Deze verhoogde gevoeligheid voor negatieve omgevingprikkels kan deels verklaren waarom mensen met emotionele problemen zich vaak sneller en ook langer negatief voelen. Omdat zij meer negatiefs waarnemen, kan dit hun stemming negatief kleuren, waardoor ze nog meer negatiefs zien. Een negatieve spiraal dus.

Lees verder

Uitkomsten publieksonderzoek

Beste deelnemer!

Afgelopen donderdag heeft u zich hard ingespannen voor ons publieksonderzoek ‘hoe prikkelbaar bent u’? Volgende week maken we in de nieuwsbrief van de Hersenstichting bekend wat het onderzoek heeft opgeleverd, maar u kunt vast uw eigen scores inzien in dit bestand: resultaten publieksonderzoek. Als u nog weet onder welk nummer u deelnam (wellicht staat het op de sticker die u van ons kreeg), kunt u in dit bestand opzoeken hoe uw stemming was, hoe goed u de taak volbracht hebt, en ook in welke mate u afleidbaar bleek voor negatieve informatie.

Het onderzoek in het kort

Nog even uw geheugen opfrissen: wat heeft u allemaal gedaan? Eerst vulde u een vragenlijst in om de aanwezigheid van negatieve emoties te beoordelen. In de tweede kolom van het bestand (algemene niveau negatieve emoties) kunt u zien hoe uw emoties zich tot de groep verhouden, dus heeft u veel minder, gemiddelde, of veel meer negatieve emoties? In de derde kolom staat hoe prikkelbaar u zich voelde, ten opzichte van de andere onderzoeksdeelnemers.

Ook voerde u een taak achter de computer uit. Hier zag u steeds een streepje, dat liggend of staand in beeld kwam. Kort daarna kreeg u nog een streepje te zien. Uw opdracht was om te beoordelen of de streepjes dezelfde oriëntatie hadden, dus beide liggend/staand waren of juist de één liggend en de ander staand, terwijl het niet uitmaakte aan welke kant van het scherm de streepjes verschenen. Misschien had u het wel gezien, wellicht ook niet, maar tussen het verschijnen van de streepjes door zag u steeds een plaatje. Soms was dat plaatje vrij akelig, en soms ook neutraal. Hierdoor konden we meten of u meer afgeleid was bij het beoordelen van de oriëntatie van de streepjes, zelfs als er maar heel kort (500 milliseconde!) een plaatje in beeld verscheen. In de vierde kolom van het blad vindt u hoeveel van de streepjes u goed ingedeeld had in ‘dezelfde oriëntatie’ of ‘een andere oriëntatie’. In de laatste kolom vindt u tenslotte of u langer deed over het beslissen over de oriëntatie als er tussen de streepjes een negatief plaatje werd getoond, en dus hoe afleidbaar u was voor plaatjes die negatief van aard waren.

Hoe interpreteer ik deze uitkomsten?

De uitkomsten zeggen iets over hoe u op dat moment de taak heeft gedaan. Dus mocht u score nu tegenvallen, schrik daar niet van. Het was ontzettend rumoerig en druk op de publieksdag, dus van opperste concentratie kon bij veel mensen geen sprake zijn. De omstandigheden waaronder we het onderzoek uitvoerden waren verre van ideeal om een uitspraak te kunnen doen over bijvoorbeeld uw concentratie.

En als u er nu achter komt dat u afleidbaar was voor negatieve informatie, dan is dat niet persé slecht. Negatieve informatie is ook vaak relevant voor onze overleving, want er kan gevaar dreigen. Heel fijn dus dat uw brein daar voorrang aan geeft. Bij mensen met depressie kan deze voorrangsregeling wel eens wat al te dominant zijn, waarbij positieve informatie bijvoorbeeld niet meer opgemerkt wordt. Dit kan dan verklaren waarom mensen met depressie vaak een negatievere blik op zichzelf, de wereld om hen heen en de toekomst hebben. Maar in dit korte publieksonderzoek konden we niet ook onderzoeken hoe u bijvoorbeeld met positieve informatie omgaat. Daar was simpelweg geen tijd voor.

Belang

Waarom dit allemaal van belang is voor ons onderzoek dat door de Hersenstichting gefinancierd wordt, dat kunt u volgende week nog uitgebrieder lezen in de nieuwsbrief van de Hersenstichting.

In de UMCG Depressiestudie onderzoeken we met steun van de Hersenstichting wat mensen kwetsbaar maakt om vaker depressief te worden, en hoe preventieve therapie werkt in het voorkomen van terugval. Wellicht kent u nog iemand voor wie deelname aan dit onderzoek interessant is. In dat geval vindt u hier meer informatie over de studie, of u kunt deze persoon een kijkje laten nemen op onze website: www.depressiestudie.com. Deelname is nog mogelijk. In het kader van de studie kunnen mensen kosteloos preventieve cognitieve therapie ontvangen, die in vrijwel het hele land wordt aangeboden.

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp depressie, volg ons dan op facebook of twitter, of neem een kijkje in ons blog-archief.

We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname aan ons live-onderzoek. Graag tot ziens!

 

 

Hersenstichting publieksdag – LIVE ONDERZOEK: Hoe prikkelbaar bent u?

Bent u gevoelig voor omgevingsprikkels zoals pratende collega’s, een boze blik van uw partner, of een serie stoplichten dat op rood staat? En wordt u van die prikkels weleens wat chagrijnig, prikkelbaar, gespannen of ronduit opvliegend? En kan aan uw pupil al afgelezen worden of u een rustig of juist opvliegend type bent? En wat zegt dat over hoe uw hersenen functioneren? Al deze vragen zijn onderwerp van het live-onderzoek getiteld ‘hoe prikkelbaar bent u?’, dat het Universitair Medisch Centrum Groningen uitvoert op de 25e landelijke publieksdag ‘Hersenen en prikkels’ van de Hersenstichting op donderdag 12 oktober in Rotterdam.

In het UMCG gelegenheidslab kijken we hoe u onbewust voorrang geeft aan negatieve informatie en hoe dit samenhangt met uw stemming. Ook meten we het gedrag van uw oog: waar kijkt u naar en hoe reageert u pupil daarop? Ondertussen kunt u luisteren naar mini-colleges van Marie-José van Tol en Rozemarijn van Kleef over het brein, depressie, cognitie en de pupilreactie. Want de Hersenstichting financiert ook onderzoek naar depressie, een zeer veel voorkomende stemmingsstoornis. Zo ook de UMCG depressiestudie, waar onderzocht wordt hoe preventieve therapie werkt in het voorkomen van terugval in depressie en wat de rol van de hersenen daarbij is. Kijk hier voor meer informatie. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

 

Kijk hier voor de persoonlijke uitkomsten in het geval u mee heeft gedaan aan het live-onderzoek. Daarvoor hartelijk dank!

UMCG Depressiestudie publiceert brochure terugvalpreventie bij depressie: wat werkt voor jou?

De Depressiestudie van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Depressie Vereniging een informatiebrochure uitgebracht: “Terugvalpreventie Depressie”. In deze brochure zijn inzichten verzameld vanuit de landelijke publieksdag van 20 mei 2017, te Zeist.

In de brochure worden verschillende methoden genoemd voor het voorkomen van een nieuwe depressie.  Uit eerder onderzoek is gebleken dat zowel psychologische interventies (preventieve cognitieve therapie of mindfulness based cognitieve therapie) als doorslikken van antidepressiva effectief zijn in het verminderen van de kans op terugval. Uit ervaringen van mensen die depressief zijn geweest blijkt dat mensen ook baat hebben van het zich bezig te houden met zingeving, leefstijl en lotgenotencontact. Ook wordt een overzicht gegeven van de nog lopende onderzoeken naar terugvalpreventie.

Download: Brochure terugvalpreventie depressie

Mocht downloaden niet werken, dan kun je de brochure ook direct aanvragen door een mailtje te sturen naar depressiestudie@umcg.nl.

 

 

Depressie voorkomen: wat werkt voor jou?

737-save-the-date

De Depressiestudie organiseert op zaterdag 20 mei 2017, samen met de Depressie Vereniging, een landelijke publieksdag rond het thema ‘Depressie voorkomen: wat werkt voor jou?’ Noteer deze datum alvast in je agenda!

Veel mensen vallen na herstel van een depressie weer terug in een nieuwe depressie. Wat kan je doen om terugval in een depressie te voorkomen? Op deze dag in Zeist komen verschillende thema’s aan de orde die relevant zijn voor het voorkomen van terugval, zoals psychologische interventies, medicatie en het afbouwen daarvan, leefstijl, lotgenotencontact en zingeving. Wetenschappers vertellen over hun onderzoeken, deskundigen komen hun verhaal doen, en ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen met het voorkomen van terugval. Ook zijn er meerdere boeiende workshops en optredens te bezoeken. Het programma komt tot stand in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Universiteit Utrecht.

De publieksdag vindt plaats op 20 mei 2017 in het gebouw van het Zilveren Kruis in Zeist.

Het programma duurt de hele dag, maar je kunt ook een deel van de dag bezoeken. Deelname aan de publieksdag is gratis voor leden van de Depressie Vereniging en kost € 7,50 voor niet-leden.Voorafgaand aan het programma kun je deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering van de Depressie Vereniging.

Benieuwd?

Ben je benieuwd wat deze publieksdag voor jou kan betekenen? Houd dan deze website en de website van de Depressie Vereniging in de gaten. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Voor vragen over de publieksdag, mail naar n.kelderman@depressievereniging.nl.