NIEUWSBRIEF: Zomereditie 2018

Het is weer zomer en tijd voor een nieuwe nieuwsbrief van de UMCG Depressiestudie. Vijf pagina’s vol nieuws en weetjes, met informatie over de voortgang van de studie, wat eerste resultaten, een blog over eenzaamheid, en natuurlijk de Depressiestudie-puzzel.

Lees snel verder!

UMCG Depressiestudie Nieuwsbrief 2018 – Zomereditie

Advertentie

Uitkomsten publieksonderzoek

Beste deelnemer!

Afgelopen donderdag heeft u zich hard ingespannen voor ons publieksonderzoek ‘hoe prikkelbaar bent u’? Volgende week maken we in de nieuwsbrief van de Hersenstichting bekend wat het onderzoek heeft opgeleverd, maar u kunt vast uw eigen scores inzien in dit bestand: resultaten publieksonderzoek. Als u nog weet onder welk nummer u deelnam (wellicht staat het op de sticker die u van ons kreeg), kunt u in dit bestand opzoeken hoe uw stemming was, hoe goed u de taak volbracht hebt, en ook in welke mate u afleidbaar bleek voor negatieve informatie.

Het onderzoek in het kort

Nog even uw geheugen opfrissen: wat heeft u allemaal gedaan? Eerst vulde u een vragenlijst in om de aanwezigheid van negatieve emoties te beoordelen. In de tweede kolom van het bestand (algemene niveau negatieve emoties) kunt u zien hoe uw emoties zich tot de groep verhouden, dus heeft u veel minder, gemiddelde, of veel meer negatieve emoties? In de derde kolom staat hoe prikkelbaar u zich voelde, ten opzichte van de andere onderzoeksdeelnemers.

Ook voerde u een taak achter de computer uit. Hier zag u steeds een streepje, dat liggend of staand in beeld kwam. Kort daarna kreeg u nog een streepje te zien. Uw opdracht was om te beoordelen of de streepjes dezelfde oriëntatie hadden, dus beide liggend/staand waren of juist de één liggend en de ander staand, terwijl het niet uitmaakte aan welke kant van het scherm de streepjes verschenen. Misschien had u het wel gezien, wellicht ook niet, maar tussen het verschijnen van de streepjes door zag u steeds een plaatje. Soms was dat plaatje vrij akelig, en soms ook neutraal. Hierdoor konden we meten of u meer afgeleid was bij het beoordelen van de oriëntatie van de streepjes, zelfs als er maar heel kort (500 milliseconde!) een plaatje in beeld verscheen. In de vierde kolom van het blad vindt u hoeveel van de streepjes u goed ingedeeld had in ‘dezelfde oriëntatie’ of ‘een andere oriëntatie’. In de laatste kolom vindt u tenslotte of u langer deed over het beslissen over de oriëntatie als er tussen de streepjes een negatief plaatje werd getoond, en dus hoe afleidbaar u was voor plaatjes die negatief van aard waren.

Hoe interpreteer ik deze uitkomsten?

De uitkomsten zeggen iets over hoe u op dat moment de taak heeft gedaan. Dus mocht u score nu tegenvallen, schrik daar niet van. Het was ontzettend rumoerig en druk op de publieksdag, dus van opperste concentratie kon bij veel mensen geen sprake zijn. De omstandigheden waaronder we het onderzoek uitvoerden waren verre van ideeal om een uitspraak te kunnen doen over bijvoorbeeld uw concentratie.

En als u er nu achter komt dat u afleidbaar was voor negatieve informatie, dan is dat niet persé slecht. Negatieve informatie is ook vaak relevant voor onze overleving, want er kan gevaar dreigen. Heel fijn dus dat uw brein daar voorrang aan geeft. Bij mensen met depressie kan deze voorrangsregeling wel eens wat al te dominant zijn, waarbij positieve informatie bijvoorbeeld niet meer opgemerkt wordt. Dit kan dan verklaren waarom mensen met depressie vaak een negatievere blik op zichzelf, de wereld om hen heen en de toekomst hebben. Maar in dit korte publieksonderzoek konden we niet ook onderzoeken hoe u bijvoorbeeld met positieve informatie omgaat. Daar was simpelweg geen tijd voor.

Belang

Waarom dit allemaal van belang is voor ons onderzoek dat door de Hersenstichting gefinancierd wordt, dat kunt u volgende week nog uitgebrieder lezen in de nieuwsbrief van de Hersenstichting.

In de UMCG Depressiestudie onderzoeken we met steun van de Hersenstichting wat mensen kwetsbaar maakt om vaker depressief te worden, en hoe preventieve therapie werkt in het voorkomen van terugval. Wellicht kent u nog iemand voor wie deelname aan dit onderzoek interessant is. In dat geval vindt u hier meer informatie over de studie, of u kunt deze persoon een kijkje laten nemen op onze website: www.depressiestudie.com. Deelname is nog mogelijk. In het kader van de studie kunnen mensen kosteloos preventieve cognitieve therapie ontvangen, die in vrijwel het hele land wordt aangeboden.

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp depressie, volg ons dan op facebook of twitter, of neem een kijkje in ons blog-archief.

We willen u nogmaals hartelijk danken voor uw deelname aan ons live-onderzoek. Graag tot ziens!

 

 

Hersenstichting publieksdag – LIVE ONDERZOEK: Hoe prikkelbaar bent u?

Bent u gevoelig voor omgevingsprikkels zoals pratende collega’s, een boze blik van uw partner, of een serie stoplichten dat op rood staat? En wordt u van die prikkels weleens wat chagrijnig, prikkelbaar, gespannen of ronduit opvliegend? En kan aan uw pupil al afgelezen worden of u een rustig of juist opvliegend type bent? En wat zegt dat over hoe uw hersenen functioneren? Al deze vragen zijn onderwerp van het live-onderzoek getiteld ‘hoe prikkelbaar bent u?’, dat het Universitair Medisch Centrum Groningen uitvoert op de 25e landelijke publieksdag ‘Hersenen en prikkels’ van de Hersenstichting op donderdag 12 oktober in Rotterdam.

In het UMCG gelegenheidslab kijken we hoe u onbewust voorrang geeft aan negatieve informatie en hoe dit samenhangt met uw stemming. Ook meten we het gedrag van uw oog: waar kijkt u naar en hoe reageert u pupil daarop? Ondertussen kunt u luisteren naar mini-colleges van Marie-José van Tol en Rozemarijn van Kleef over het brein, depressie, cognitie en de pupilreactie. Want de Hersenstichting financiert ook onderzoek naar depressie, een zeer veel voorkomende stemmingsstoornis. Zo ook de UMCG depressiestudie, waar onderzocht wordt hoe preventieve therapie werkt in het voorkomen van terugval in depressie en wat de rol van de hersenen daarbij is. Kijk hier voor meer informatie. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

 

Kijk hier voor de persoonlijke uitkomsten in het geval u mee heeft gedaan aan het live-onderzoek. Daarvoor hartelijk dank!