Doorverwijzen?

Heeft u een cliënt in behandeling, waarvan u zich afvraagt of hij/zij baat zou kunnen hebben bij deelname aan het onderzoek?

In dit onderzoek bieden we acht sessies preventieve cognitieve therapie aan, volgens het protocol Preventieve Cognitieve Training na Terugkerende Depressie van Claudi Bockting (Bohn Stafleu van Loghum, 2009). De therapie zal gegeven worden door GZ-psychologen of psychologen met VGCT-aantekening, die extra opgeleid zijn om te werken met dit protocol. Wanneer deelnemers gerandomiseerd worden in de controlegroep, bieden we hen de therapie na de eerste nameting (na 3 maanden) alsnog kosteloos aan.

De in- en exclusiecriteria van het onderzoek zijn als volgt:

  • Tussen de 18 en 60 jaar oud;
  • In de afgelopen vijf jaar minstens 2 keer depressief geweest, maar nu volledig hersteld;
  • Geen huidig antidepressiva-gebruik (of bereidheid tot afbouwen);
  • Geen volledige protocollaire cognitieve gedragstherapie hebben gehad voor de laatste episode;
  • Geen huidige DSM-IV-stoornis (comorbiditeit in het verleden is wel toegestaan);
  • Niet zwanger, geen metaal in het lichaam en niet claustrofobisch.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de onderzoekers (depressiestudie@umcg.nl / 050 361 6948). Ook kunt u contact opnemen voor het aanvragen van informatiefolders en –brieven, deze zullen wij u dan zo spoedig mogelijk toesturen.